Home English
Srpski
Naslovna strana / Aktivnosti
O nama Aktivnosti Publikacije Foto galerija Kontakt Linkovi

Aktivnosti

 
  Akcije, seminari, projekti, konferencije, promocije...
  2017. Projekat „Distribucija i status planinskih populacija tekunice (S. citellus) na području istočne i jugoistočne Srbije“
  2014. Projekat „Fauna kičmenjaka - Fauna riba Beograda“ - publikacija i radionice
  2012. Projekat „Vodozemci i gmizavci Beograda - očuvanje biodiverziteta zaštitom ugroženih vrsta“ - publikacija i radionice
  2012. Objavljivanje publikacije „Vodič kroz biološku i kulturnu raznovrsnost Nacionalnog parka Đerdap” i promocija u Botaničkoj bašti „Jevremovac”
  2011. Seminar za studente ekologije i/ili zaštite životne sredine „U NATURI je futura” u Botaničkoj bašti „Jevremovac”
  2010. Projekat „Reciklirajmo zajedno sa studentima“ namenjen studentima korisnicima zgrade Filološkog fakulteta i doma „Studentski grad“
  2010. Novi seminari za profesore i nastavnike osnovnih i srednjih
škola pod nazivom "Naučimo da živimo na održivi način"
  2009. Učešće na 15. Konferenciji članica Okvirne konvencije UN o promeni klime (UNFCCC) i prezentovanje dokumentarnog filma „Globalno otopljavanje i Srbija“
  2009. Akcija organizovana u Zemunu, kod kule Gardoš, povodom
"Svetskog dana akcije protiv klimatskih promena"
2009. Učešće na 5. balkanskom botaničkom kongresu u Beogradu
  2009. Trening o dizajnu i menadžmentu projekata životne sredine
  2009. Edukativne radionice - "Eko škola"
  2009. "Endemit" u poseti Turnu Severinu (Rumunija)
  2009.

Akcija "Za lepši Zemun"

  2009. Ućešće na CEECEC sastanku u Beču
  2008.

"Endemit" na 5. Međunarodnom sajmu zaštite životne
sredine u Beogradu

  2008. Seminar za profesore i nastavnike osnovnih i srednjih
škola pod nazivom "Naučimo da živimo na održivi način"
  2008. Projekat "Angažovanje organizacija civilnog društva
na polju ekološke ekonomije"
  2008.

Pilot projekat "Obrazovanje učenika srednjih škola za rešavanje problema životne sredine u skladu
sa principima održivog razvoja"

  2007. Učešće na IV Generalnoj skupštini članica CERI
(Carpathian EcoRegional Initiative) u Rumuniji
  2006. Učešće na III Generalnoj skupštini članica CERI
(Carpathian EcoRegional Initiative) u Slovačkoj
  2006. Kampanja "Podizanje svesti mladih o neophodnosti aktivnog
učešća u rešavanju problema klimatskih promena"
  2005. Učešće na II Generalnoj skupštini članica CERI
(Carpathian EcoRegional Initiative) u Kladovu
  2005. Pilot projekat "Uključivanje Roma u društvene tokove
kroz proces obrazovanja za održivi razvoj"
  2005. Trodnevni seminar za lokalne ekološke koordinatore u Novom Sadu,
u okviru programa "Jačanje kapaciteta lokalnih zajednica"
  2005. Trodnevni seminar za lokalne ekološke koordinatore u Boru,
u okviru programa "Jačanje kapaciteta lokalnih zajednica"
  2005. Trodnevni seminar za lokalne ekološke koordinatore u Valjevu,
u okviru programa "Jačanje kapaciteta lokalnih zajednica"
  2005. Saradnja sa Međunarodnom organizacijom za
očuvanje prirode "Greenpeace"
  2005. Promocija Međunarodnog dana za zaštitu voda
  2004. Sedmodnevni seminar "Jačanje kapaciteta lokalnih
zajednica za rešavanje problema životne sredine
na principima održivog razvoja", Tekija
  2004. Izložba fotografija - Otkrivanje Đerdapa
  2004. Obeležavanje Dana planete Zemlje
  2002. Kampanja povodom Svetskog dana zaštite
ozonskog omotača
2002. Izložbe fotografija - Međunarodna godina planina

  Letnji ekološki kampovi na Đerdapu    

Preuzmite izveštaj

  Letnji ekološki kamp Đerdap 2005.

Detaljnije o Letnjim ekološkim
kampovima na Đerdapu...
  Letnji ekološki kamp Đerdap 2004.
  Letnji ekološki kamp Đerdap 2003.
  Letnji ekološki kamp Đerdap 2002.
  Letnji ekološki kamp Đerdap 2001.