Home English
Srpski
Naslovna strana / Aktivnosti / Projekat “Distribucija i status planinskih populacija tekunice (S. citellus) na području istočne i jugoistočne Srbije”
O nama Aktivnosti Publikacije Foto galerija Kontakt Linkovi
Korisni linkovi
 Članovi Ekološkog društva „Endemit“ su tokom 2016-2017. godine učestvovali u realizaciji projekta “Distribucija i status planinskih populacija tekunice (Spermophilus citellus) na području istočne i jugoistočne Srbije”.

Evropska tekunica (Spermophilus citellus) je glodar iz familije veverica (Sciuridae). Vrsta je endemična za područje centralne i jugoistočne Evrope. Naseljava isključivo stepska staništa, livade i pašnjake koji su obrasli niskotravnom vegetacijom. S obzirom da broj populacija konstantno opada na celom arealu vrste i da je njen budući opstanak doveden u opasnost, tekunica je na IUCN Crvenoj listi ugroženih vrsta uvršćena u kategoriju globalno ranjiva vrsta (VU). Zakonski status tekunice u Evropi regulišu Direktiva o staništima Evropske Unije i Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa (Bernska konvencija).U Srbiji je tekunica zaštićena zakonom kao strogo zaštićena vrsta. Posebno su osetljive malobrojne izolovane planinske populacija, koje su ujedno i najmanje istražene kod nas. Stoga je cilj ovog istraživanja bio da se kartiraju sva preostala staništa planinski populacija tekunice na jugu i jugoistoku Srbije, da se proceni površina staništa koju svaka od ovih populacija zauzima, veličina populacije, kao i da se utvrde glavni faktori ugrožavanja. Pored toga, projekat je imao za cilj i podizanje svesti lokalnog stanovništva o značaju ove ugrožene vrste u funkcionisanju i održanju stepskih i visokoplaninskih travnatih ekosistema i njihovih zajednica. U tu svrhu održana je serija predavanja i podeljen edukativni štampani materijal.

Više o ovom projektu saznajte na stranici Rufford fondacije koja finansira ovaj projekat: (https://www.rufford.org/projects/nada_%C4%87osi%C4%87)


Saznajte više o evropskoj tekunici putem brošure u PDF formatu koju možete preuzeti ovde