Home English
Srpski
Naslovna strana / Grupa za ptice
O nama Aktivnosti Publikacije Foto galerija Kontakt Linkovi
Grupa za istraživanje
diverziteta ornitofaune

Grupa za istraživanje diverziteta ornitofaune Nacionalnog parka “Ðerdap” imala je za cilj:
- da utvrdi diverzitet faune ptica u NP “Ðerdap” i okolini,
- da sprovede monitoring i prati promene brojnosti populacija odre đenih vrsta ptica, naročito ptica močvarica kao indikatora promena u ekosistemu.

Ova is traživanja su imala obrazovno-istraživački karakter, sa ciljem da članovi grupe imaju mogućnost da nauče osnovne metode istraživanja faune ptica.

Pored istraživanja koja su vršena u okviru Letnjih ekoloških kampova "Đerdap 2001", "Đerdap 2002", "Đerdap 2003", "Đerdap 2004" i "Đerdap 2005", grupa je sprovodila istraživanja i u prolecnim mesecima 2004. i 2005., jesenjim 2003. i zimskim 2003., 2004., 2005. i 2006. godine. U toku istraživanja korišćene su: metoda transekta (neograničeni transekt), metoda markiranja ptica i metoda brojanja u tački. U rad grupe bio je uključen i stručni saradnik, Saša Marinković sa Instituta za biološka istraživanja „Siniša Stanković“.

Istraživanjima diverziteta ornitofaune je, pored NP “Đerdap”, obuhvaćen i lokalitet – ribnjak Mala Vrbica. Ovaj lokalitet, koji od 2000. godine ima status IBA područja (Important Bird Areas in Europe), nalazi se 10-ak kilometara van granica parka i predstavlja jedno od najznačajnih i najbogatijih ornitofaunističkih lokaliteta u ovom delu Srbije. Celokupno područje, Dunav na području NP “Đerdap”, kao i delovi na ulasku u samu klisuru (područje oko Golupca), na izlasku iz nje i ispod hidroelektrane Đerdap I, u zimskim mesecima predstavljaju značajna mesta okupljanja ptica vodenih staništa. Tako na ovom području zimi boravi preko 20.000 jedinki. Naročito je interesantno da se u Đerdapu zimi sreću sve tri evropske vrste ronaca (rod Mergus ), kao i sve tri vrste severnih morskih gnjuraca (rod Gavia ) koje zimuju u našoj zemlji.

U toku rada grupe, na teritoriji NP “Đerdap” i u okolini zabeleženo je 125 vrsta ptica. U ovom periodu markirana je 601 jedinka i 42 različite vrste. Tokom istraživanja primećene su i značajne promene u brojnosti gnezdećih populacija pojedinih vrsta ptica, naročito na ribnjaku Mala Vrbica, izazvanih promenom u režimu gazdovanja samim ribnjakom (intenzivna proizvodnja ribe ili odsustvo iste).

Članovi ornitološke grupe:
•  Stefan Skorić – koordinator grupe
•  Maja Pajić
•  Vaja Pavlović
•  Ivana Novčić – iz Centra za markiranje životinja Prirodnjačkog muzeja u Beogradu

 


Web presentation funded by Matra/KNIP Program of the Royal Netherlands Embassy in Belgrade