Home English
Srpski
Naslovna strana / Grupa za sisare
O nama Aktivnosti Publikacije Foto galerija Kontakt Linkovi
Grupa za sisare

Grupa za sisare se bavi proučavanjem sisarske faune, utvrđivanjem faktora ugroženosti i potencijalnih mera zaštite. Grupa takođe radi i na edukaciji, informisanju i podizanju nivoa svesti stanovništva o ovoj tematici.

Grupa za sisare je do sada realizovala više različitih aktivnosti. U okviru Letnjih ekoloških kampova "Đerdap 2002.", "Đerdap 2003." i "Đerdap 2005.", organizovana su istraživanja sa ciljem utvrđivanja stanja diverziteta sisarske faune na području NP "Đerdap", stepena ugroženosti i glavnih faktora ugrožavanja. Rad na terenu je organizaciono i metodološki bio podeljen u dve radne podgrupe: podgrupe za istraživanje faune sitnih sisara i podgrupe za istraživanje faune krupnih sisara (lovne faune). Dok je prva radna podgrupa pored navedenih ciljeva radila i na utvrđivanju brojnosti i biomase populacija mišolikih glodara, kao prehrambene baze viših trofičkih nivoa šumskih ekosistema, podgrupa za istraživanje faune krupnih sisara je radila na monitoringu i određivanju populacionih parametara lovnih vrsta, kao što su: brojnost populacija, prostorni raspored, polna i uzrasna struktura, dnevno-noćna aktivnost i sl. U rad grupe su bili uključeni i stručni saradnici, Vlada Bjedov i mr Duško Ćirović, sa Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, kao i mr Mihajlo Hadži-Pavlović iz Uprave NP "Đerdap". Grupa je zabeležila značajne rezultate na terenu i uspešno realizovala planirane aktivnosti. Na terenu su zabeležene neke retke vrste, a registrovana je i jedna nova vrsta za područje NP "Đerdap" (Sorex minutus).

Pored istražvanja u okviru kampova na području NP "Đerdap", Grupa za sisare je uspostavila uspešnu saradnju sa Katedrom za ekologiju i geografiju životinja Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, i uzela učešće u više terenskih aktivnosti i istraživanja.

Takođe, grupa je učestvovala i u mnogim drugim aktivnostima Ekološkog društva "Endemit", kao što su: obeležavanje Dana biodiverziteta, Dana zaštite životne sredine, dve izložbe fotografija ("2002. – Međunarodna godina planina" i "Otkrivanje Đerdapa"), kao i više projekata edukacije mladih.

Članovi grupe za sisare

• Nada Ćosić, koordinator
• Jelena Knežević
• Ivan Jarić
• Biljana Stojilković
• Ivan Petrović
• Nenad Petrović
• Mila Todorović
• Tanja Radulović
• Biljana Urošević
• Nataša Samuilov
• Snežana Pešić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apodemus flavicollis
Divlje svinje na hranilištu
Rad grupe na terenu
Belouška i uhvaćen miš
Otisak medveđe šape
Klopka Longvort