Home English
Srpski
Naslovna strana / Aktivnosti / Seminar za profesore i nastavnike osnovnih i srednjih škola
O nama Aktivnosti Publikacije Foto galerija Kontakt Linkovi
Korisni linkovi
 Ekološko društvo „Endemit“ realizuje seminar za nastavnike osnovnih i srednjih škola pod nazivom „Naučimo da živimo na održivi način“.

Prvi seminar je održan
u Zemunskoj gimnaziji
24, 25. i 26. oktobra 2008.


Seminar je akreditovan od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja (ZUOV, web sajt: www.zuov.sr.gov.rs), i traje 2 dana (18 sati), a održava se u okviru programa stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju za školsku 2009/2010. godinu.
Akreditacija
Akreditacija ZUOV-a
(kliknite za uvećani prikaz)

U toku školske 2008/2009 realizovana su 3 seminara na teritoriji grada Beograda. Obuku je proslo oko 70 prosvetnih radnika, a ono što je posebno interesantno i važno naglasiti je da su polaznici bili različitih profesija, od profesora filozofije, geografije, istorije, hemije, preko biologije do učitelja. Ova činjenica govori o zainteresovanosti prosvetnih radnika različitih obrazovnih profila za probleme ekologije i zaštite životne sredine.
Realizatori seminara se zahvaljuju svim polaznicima u nadi da su opravdali njihova očekivanja, kao i da će im stečena znanja pomoći da bolje i efikasnije realizuju školski plan i program.

OPŠTE INFORMACIJE:
Za seminar se mogu prijaviti svi profesori i učitelji osnovnih i srednjih škola, bez obzira na predmet koji predaju, jer je seminar akreditovan kao multidisciplinarni.
Autori i realizatori programa su diplomirani biolozi za zaštitu životne sredine, sa iskustvom u realizaciji seminara ovog tipa.

 


Seminar obuhvata tri celine:

I Globalni problemi u oblasti životne sredine (upoznavanje sa problemima, uzrocima i posledicama do kojih dovode, ali i iznalaženje najboljih mogućih rešenja).
II Održivi razvoj – šansa za život u skladu s prirodom (upoznavanje sa održivim razvojem, jednom od osnovnih politika budućeg življenja na planeti u skladu sa pravilima i pravima prirode).
III Zdrav život – kako i zašto?

   


Sve teme se pretstavljaju putem PowerPoint prezentacije, a zatim se praktično uvežbavaju kroz radionice – rešavanjem problema imitiranjem stvarnih životnih situacija. Posebno bi smo izdvojili temu koje obuhvataju zdravu ishranu, nešto što je izuzetno važno za svakog čoveka koji živi u savremenom svetu. Svaki polaznik seminara dobija praktikum sa obradjenim temama i CD sa prezentacijama i dodatnim materijalima.

Cilj ovog seminara je da polaznici steknu praktična znanja i veštine za rešavanje problema u oblasti zaštite životne sredine, kao i prenošenje stečenih znanja na buduće generacije. Nije dovoljno da deca znaju kako se treba ponašati i šta ne treba raditi, neophodno je da počnu da primenjuju stečena znanja u svakodnevnom životu, odnosno da žive u skladu sa njima.

Nadamo se da ćete imati razumevanja za naše ciljeve i priključiti nam se u borbi za lepšu, čistiju i zdraviju planetu, za nas i našu decu.

Sve informacije o prijavama kao i o terminima održavanja narednih seminara možete dobiti na telefon: 064/125-30-10 Ili putem e-maila: office@endemit.org.rs

Ivana Petrić,
autor programa